Αναλαμβάνουμε την εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας σε δάπεδα, τοίχους, μπάνια, έπιπλα και λοιπούς χώρους.

patiti2
patiti1
patiti3